Yüksek Çözünürlüklü Spektraların, Bant Eşdeğer Yansıtımlarını Hesaplama

Uzaktan algılamada çok-spektrumlu uydu görüntüleri, genel olarak geniş dalga boyu aralıklarında algılanmış 3-10 bantlı verilerdir. Diğer taraftan, çeşitli nesnelere ait el spektro-radyometreleri ile ölçülen veya belirli bir spektral kütüphaneden alınan yansıtım değerleri ise noktasal dalga boylarında ölçülmüş yüksek çözünürlüklü verilerdir.

Yüksek çözünürlüklü bu spektraların bant karşılığı değerlerinin hesaplanması bazı uzaktan algılama uygulamalarında karşımıza çıkar. Örneğin, spektral karışım analizlerinde, lokal olarak saf yüzey komponentlerinin (pure endmember) belirlenmesi önemlidir. Uygulamada, kullanılan uydu görüntüleri, her ne kadar yüksek mekansal çözünürlüğe sahip de olsa, görüntüde her bir piksel, farklı yüzey bileşenleri içerebilmektedir. İşte bu aşamada, yani saf yansıtıma sahip endmemberların seçiminde, arazide el spektro-radyometreleri ...

Devamını Oku
13/4/2015 by Bahadır Çelik